مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مقام معظم رهبری مد ظله العالی: در تشکیلات جامعه مدرسین باید لایه ای زیر مجموعه شورای عالی جامعه مدرسین به عنوان مجمع عمومی مدرسین حوزه، متشکل از مدرسین جوان و سطح حوزه تشکیل بشود و مباحث را این جمع پخته کند و به شورای عالی جامعه مدرسین ارائه نماید.
صفحه اصلی > همایش و مراسم 
همایش و مراسم

2

مجمع عمومی جامعه مدرسین

 مجمع عمومی جامعه مدرسین

 مجمع عمومی جامعه مدرسین

 مجمع عمومی جامعه مدرسین